květen

On-line výzvy aneb #challengeaccepted

Fenomén on-line nebo internetových výzev jste už určitě zaregistrovali. Nabádají uživatele k různým činnostem a v zásadě jsou kladného charakteru. Existují však i online výzvy, které účastníky stály i život.
Sociální sítě se v poslední době začaly plnit videi, ve kterých zdravotníci, policisté, hasiči nebo třeba zaměstnanci Českých drah a dalších přepravců tančí, aby s nadhledem a humorem ukázali, jak se bránit virové nákaze. #CoronavirusDanceChallenge je však jen jedna z mnoha tzv. výzev, anglicky challenges, které se po internetu šíří.
 
V minulosti se oblibě těšila např. Ice Bucket Challenge, jejíž aktéři na sebe vylili kýbl ledové vody a tím se snažili podpořit boj proti amyotrofické laterální skleróze (ALS). Na všechny výzvy, které se na sociálních sítích šíří jsou však takto neškodné a bojující za správnou věc.
 
Na následky výzvy "Chocking game", při které se děti záměrně dusí, aby přerušily přívod krve do mozku, zemřelo dle odhadů na celém světě min. 250 dětí. Jedním z nich byl i 16letý Tim Reynders z Nizozemí, jehož rodiče Geert a Anita se nyní snaží proti nebezpečným výzvám bojovat.
 
Děti a mladí lidé dělali bláznivé kousky a vzájemně se hecovali od nepaměti. Sociální sítě však spolu s mobilními telefony umožňují zdokumentování těchto bláznivých nápadů, jejich šíření a oslovení širokého publika. Často i těch, kteří by, nebýt internetu, podobný nápad nikdy nedostali. Teď se však snaží sami sobě i svým kamarádům dokázat, že oni danou výzvu přeci zvládnou. A přitom nasbírat pěknou řádku lajků. Videa zobrazující nebezpečí, krev či dokonce smrt se bohužel na internetu šíří mnohem rychleji, než ta s pozitivním obsahem.
 
Mladí lidé se do on-line výzev nejčastěji zapojují kvůli napětí, zvědavosti, získání a udržení kamarádů či zvyšování popularity. Byť to tak na první pohled nemusí vypadat, zvládnutí mnoha výzev je jednoduché – nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani speciální vybavení. Tyto faktory pak často vedou k podceňování nebezpečí, což bývá umocněno i zhlédnutými videi, jejichž aktérům se nic nestalo. To potvrzují i mladí lidé. Např. uživatel s přezdívkoukuba_kochyv souvislosti s pivní výzvou napsal "...nikdo neřekl, že mi bude po vypití piva na ex ještě 5 možná 10 minut rozmrzat nos a vůbec celý obličej....". Mladí lidé zároveň často nedokážou odhadnout následky svého chování. Např. uživatelkakaculinkaaa_999 napsala:"Dali jsme si výzvu, kdo zavolá na Linku bezpečí a řekne, že se někdo chce zabít. Tak jsem zavolala a byl z toho velký průšvih." Velkou roli při zapojení do výzev hraje rovněž vzájemný tlak a snaha napodobit své vzory, ať již se jedná o influencery nebo starší kamarády.
Pro mnoho dospívajících je opravdu těžké říci ne svým přátelům, zejména, když se všichni výzvy zúčastní. Některé děti si myslí, že daný úkol musí udělat, aby se začlenily do skupiny přátel. Další se pak mohou cítit vyděšeně a osamoceně. Je však důležité, aby si uvědomily, že není v pořádku, aby je někdo do něčeho nutil.
 
 
Rady pro rodiče, jak s dětmi mluvit o on-line výzvách
 
  • Zachovejte klid a zjistěte si informace
Slovo "challenge" je dnes mezi mladými populární a děti jej používají i pro řadu neškodných výzev, např. již zmíněnou#CoronavirusDanceChallengenebo 30denní výzvu, při které se dělají dřepy, kliky či jiné cviky. Zkuste si proto o dané výzvě nejdříve zjistit co nejvíce informací.
 
  • Nezakazujte, ale upozorněte na možná nebezpečí a následky
Mnoho dětí nedokáže odhadnout nebezpečí, která jsou s výzvami spojena a jak samy potvrzují, často ani následky, které může jejich jednání způsobit. Nezakazujte účast ve výzvách, ale mluvte právě o možných nebezpečích, jako jsou zdravotní rizika (sebepoškození), ale i možné právní následky.
 
  • Dejte dětem příležitost, aby s vámi mluvily, pokud se bojí
Snažte se s dítětem budovat vzájemnou důvěru a naučte jej, že se na vás může obrátit pokud má strach že se mu něco nelíbí. Jako důvěrník může dobře posloužit i např.starší sourozenec. On-line výzvy a související obsah však mohou vyvolat i potřebu hovořit o dalších otázkách, jako je sebepoškozování a sebevražda. V tomto ohledu nabízí podporu např. Linka bezpečí, na jejíž telefonní číslo 116 111 mohou děti bezplatně volat. Jako rodiče můžete využít linku 606 021 021.
 
  • Mluvte o tlaku vrstevníků
Jeden z klíčových problémů on-line výzev představuje vzájemný tlak. Mladí lidé se někdy mohou do výzev zapojit, protože to je to, co dělají všichni jejich přátelé - nebo se zdá, že to dělají - a říci „ne“ může být pro ně obtížné. Mnoho autorů rovněž uveřejňuje videa s cílem získat co největší počet lajků a tím i popularitu. Mluvte proto s dětmi o tom, jak odolat tlaku spolužáků, a že "nejít s davem" může mít řadu výhod.